Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejsza Polityka prywatności strony internetowej www.instal-inox.pl ma charakter informacyjny. Stanowi ona wyraz dbałości o bezpieczeństwo oraz prywatność Użytkowników odwiedzających w/w stronę internetową.

 2. Poprzez stronę internetową automatycznie zbierane są informacje, które zostały podane dobrowolnie przez Użytkowników oraz informacje o parametrach połączenia (data, godzina, adres IP).

 3. Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez:

  1. zapisywanie w urządzeniach końcowych (komputerach i telefonach komórkowych) plików cookies,

  2. informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzu kontaktowym,

  3. informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach zgłoszeniowych,

II. Pliki cookies.

 1. Strona internetowa korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”), tj. niewielkich plików wysyłanych przez serwer www, które następnie przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenie anonimowych danych statystycznych dotyczących odwiedzania strony internetowej.

 3. W ramach strony internetowej stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą samodzielnie dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

 5. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera pomoc lub dokumentacja każdej z stosowanych przez Użytkownika przeglądarek internetowych. Jednakże ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.instal-inox.pl.

 6. Pliki cookies mogą być również wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 7. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 8. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej.

 9. Wykorzystywanie plików typu cookies w celu przechowywania informacji oraz uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem, zgody Użytkownika na takie wykorzystywanie plików typu cookie.

III. Logi serwera:

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników mogą podlegać logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną internetową www.instal-inox.pl oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania,

  2. czas wysłania odpowiedzi,

  3. nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,

  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,

 3. informacje o adresie IP. Dane wskazane w pkt.2 są wykorzystywane są  jedynie dla celów administrowania serwerem.

IV. Dane administratora danych osobowych:

 1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej jest Instal-Inox Sp. z o.o., z siedzibą w Gniewczynie Łańcuckiej 626, 37-203 Gniewczyna Łańcucka, email: sekretariat@instal-inox.pl. Dane osobowe zbierane są przez Administratora w następujących celach:
  1. 6 ust. 1 lit. a  RODO (w celu prowadzenia  rekrutacji pracowników, kontrahentów, poprzez formularze umieszczone na stronie internetowej),

  2. 6 ust. 1 lit. a  RODO (w celu korzystania z formularza kontaktowego),

 2. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe przesłanie danych przez formularze dostępne na stronie internetowej. W każdym miejscu pobierania danych, znajduje się odpowiednia klauzula informacyjna, będąca wyrazem realizacji obowiązku Administratora danych, wynikającego z art. 13 RODO.

V. Formularz kontaktowy:

 1. Korzystanie z usługi formularza kontaktowego jest dobrowolne.

 2. Dane są przechowywane w taki sposób, aby wykluczyć ryzyko ich utraty lub zniszczenia.

 3. Dane podane w formularzu kontaktowym na stronie internetowej www.instal-inox.pl są przetwarzane w celu wynikającym z jego funkcji tj. służą do kontaktu poprzez tą stronę.

VI. Udostępnienie danych:

 1. Operator udostępnia informacje i dane wyłącznie  na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez stronę internetową upoważnionym organom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa.

VII. Prawa autorskie:

 1. Treści przedstawione na stronie www.instal-inox.pl podlegają ochronie prawno-autorskiej.

 2. Wykorzystanie treści przedstawionych na stronie www.instal-inox.pl wymaga uprzedniej zgody Operatora strony internetowej, wskazanego w pkt XI niniejszego Regulaminu

VIII. Dodatkowe postanowienia:

 1. Jeżeli na stronie internetowej www.instal-inox.pl zamieszczone są linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, wówczas nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik  czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Użytkownik udostępni im swoje dane osobowe.

 2. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres email: sekretariat@instal-inox.pl.

IX. Dane Operatora:

 1. Operatorem strony internetowej www.instal-inox.pl jest Instal-Inox Sp. z o.o. z siedzibą w Gniewczynie Łańcuckiej.